Ljud

Jag ser dig falla

Jag ser dig falla. 
Det finns ingen där som kan ta dig emot.
Gick det bra med dig? Hur känner du dig? 
Gör det fortfarande ont? 
Jag ville fånga dig, 
men jag var inte där. Jag var inte där.      

Jag ser för mig 
att du flyter ut, där du ligger ner.
Kan du simma? Klarar du dig?
Du försökte göra rätt.
Jag kommer aldrig att glömma dig.
Du är så fin. Du är alltid så fin.

Jag ser hur du andas.
Jag andas med dig. Andas ut andas in. 
I balans. I systerskap. 
I tillsammanskap.
Vi gör om, drar upp
I ett evigt kretslopp,  

Vi är här. Vi är alla här, 
Vi ser på.
Men vi kan inte rädda dig 
Vi kan andas tillsammans 
I evig tid.