Kommande

Collage 2020 post samarbetsprojekt initierat av Linn Halvorsrød 

Utställningar:
2021 Kvartetten visningsrom, Halden 

2021-2022 Nedsänkt i grön mossa, tillsammans med Cecilie Jørstad

Fjärilslunga