2019 Vad finns inuti?

Vad finns inuti?
Tungegården, Halden
av Elise Jarem, Inger Birgitte Richenberg, Trond Arne Vangen och Maja Sjöström

Familjetorn

 

I bakgrunden målning av Elise Jaren, skulptur av Trond Arne Vangen

 

Kan du flyga lilla vän?

 

Inuti och utanpå

 

Vi håller ihop som en familj

 

Vem väger mest?

 

Födelse

 

Vem bär vem?
I bakgrunden målningar av Elise Jarem
Kretslopp